Ingegerd och Olof Sjöqvist driver gården Stom i Revesjö tillsammans med sin son Johan och svärdotter Monika, de har i dagsläget ca 110 mjölkande kor och de håller med Lantbruksbarometern, den yngre generationen tror på framtiden, samtidigt är det tufft för mjölkbönderna och har varit så lite för länge.

– Som vi ser det så måste det ju vända. Däremot är det ju vissa saker som slår hårt mot lönsamheten. Ta bara detta med sänkt arbetsgivaravgift för unga, innan hade vi en extra anställd här, men den tjänsten fick vi ta bort när arbetsgivaravgiften för unga höjdes, säger Ingegerd.

Alla i familjeföretaget har diskuterat mycket kring framtiden och investeringar.

– Som jag ser det skulle det vara skönt att skaffa mjölkrobot, det skulle underlätta familjelivet när man inte är lika bunden till ladugården på kvällen, när man ska skjutsa barn till aktiviteter, säger Monika.

Samtidigt vill vi också trappa av och vara pensionärer säger Ingegerd och Olof, så en robot får det nog bli framöver.

Lyssna gärna på reportage i Radio Sjuhärad "Förmiddag i P4 Sjuhärad" (ca 8,30 minuter in i programmet) >>

Till Lantbruksbarometern >>

Clara Hyltbäck
LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se