Som bekant har den så kallade Sverigeförhandlingen presenterat ett förslag om snabba passagagerarförbindelser i södra Sverige http://sverigeforhandlingen.se/  Under fliken dokument från andra aktörer finns en Trafikeringsrapport. Bland annat den rapporten har gett upphov till diskussioner i media.

För den som vill sätta in sig djupare i ämnet har Trafikverket mycket underlag om prognoser och planering på sin hemsida http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/en-ny-generation-jarnvag/ Där finns också info om hur det är tänkt att jobba mot/med berörda markägare.

Skogsindustrierna befarar att den nödvändiga satsningen på de lågtrafikerade banorna där det mesta av biobränslet transporteras får än mindre underhåll om det satsas på höghastighets-banor.

De berörda LRF-regionerna har haft ett videomöte om förslaget. Det är många frågor som är obesvarade. Vad satsningen kostar skiljer det rejält om, spannet 170 – 330 miljarder nämns.

Syftet med mötet var att alla regioner ska ha samma strategi för arbetet med höghastighets-järnvägen utifrån ett medlemsperspektiv, detta trots att regionerna ser lite olika ut med olika behov.

En del av det som lyftes:

  • Andra för näringen och branschen viktiga infrastruktursatsningar som vägar, järnvägar och flyg, får inte drabbas på grund av denna gigantiska investering.
  • Den regionala trafikeringen är den viktigaste frågan eftersom det är en så förhållandesvis få människor som kommer att transporteras/beröras av snabbtrafiken.
  • Den döda hand som läggs över fastigheter kommer att förhindra företagsutveckling.

I Västra Götaland kommer Härryda, Bollebygd, Borås och Ulricehamns kommuner att beröras ur de gröna näringarnas synvinkel. Det är egentligen bara sträckningen Göteborg – Landvetter flygplats som vet kommer att bli av och har en hygglig aning om var den kommer att dras. För övrig sträckning är korridoren bred och även hur (broar, tunnlar och eller markbaserad) inte bestämd.

En eventuell ny järnväg kommer att väcka många känslor hos de berörda, helt förståeligt. Intrångsersättningen är en mycket liten del av kostnaden för bygget, någon enstaka promille, är det verkligen vettigt?

Det kommer att bli markägarmöten men när och var är inte klart, men knappast förrän tidigast till hösten.

Om banan kommer till stånd, flera politiska partier har uttryckt sin tveksamhet, blir det ett stort arbete att påverka för bästa möjliga teknikval, avtal och ersättning.

Hör gärna er om ni har funderingar!

Monica Didriksson
Ledamot LRF Västra Götaland, 070-205 65 38 eller monika.didriksson@gmail.com

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, 0522-64 25 45 eller  birgit.jonsson@lrf.se