Ytterligare ett dåligt Vattenfalljobb. Jag säger inte att ledningen inte behövs men om Vattenfall lyssnat på markägare och kommun kunde det här blivit bra med modern teknik samtidigt som vägen mellan Munkedal och Hedekas fått en bra upprustning. Hade väl blivit bökigt ett tag med vägbyggnad och kabelnedläggning men resultat hade varit lönt besväret tror jag att de flesta anser.

Visst ska vi ha ett säkert elnät men det ska inte förstöra för dem som brukar jord och skog. Om det nu var så att ledningen behövdes för vindkraftsanslutningar var det verkligen inte nödvändigt att reta upp folk med ett uselt samråd och översittarfasoner.

Ensam är inte stark! Det här hade inte lyckats om inte det funnits ett mycket stort engagemang och envishet hos berörda.

Det Vattenfall inte nämner i sitt brev till markägarna är att Energimarknadsinspektionen avslog begäran om koncession på grund av för dåligt genomfört samråd, det hjälpte inte heller att Vattenfall inkom med kompletteringar. Mark- och miljödomstolen gick på Energimarknadsinspektionens linje.

Intressant är Vattenfall fick koncession för 130 kV mellan Färlev (Munkedal) och Askeslätt för något år sedan. Frågan är om de verkligen kommer att göra den investeringen.

Så här skriver Vattenfall till markägarna

Information till fastighetsägare berörda av planerad 130 kV kraftledning mellan Askeslätt och Loviseholm, Munkedal och Dals-Eds kommuner:

”Vattenfall Eldistribution AB genomförde under 2010 till 2011 samråd gällande en 130 kV kraftledning mellan Askeslätt och Loviseholm. Syftet med kraftledningen var att ansluta planerad vindkraftsproduktion i området och Vattenfall Eldistribution ansökte 2011 10 26 om nätkoncession för linje hos Energimarknadsinspektionen.

Förutsättningarna för den planerade utbyggnaden av elnätet i området har förändrats, vilket medför att Vattenfall Eldistribution har fattat beslut om att 130 kV kraftledningen mellan Askeslätt och Loviseholm, med nuvarande förutsättningar, inte ska byggas.”

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se