LRF Västra Götaland och Värmland har drivit frågan om problematiken med skadedjursbekämpning och främst råttor sen de nya EU reglerna infördes 2014. Riksförbundet tog sig an frågan och Jan Eksvärd är ansvarig för kontakterna med Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en endagsutbildning för lantbrukare. Kursen är inriktad på råttgift, lagstiftning, produkter, hur antikoagulerade råttgifter fungerar, råttornas biologi och hur preparaten hanteras. Utbildningen är öppen för lantbrukare som tidigare gått bekämpningsmedelskurs för växtskyddsmedel klass 1L och 2L hos Jordbruksverket.

Under nästa vecka ska det gå att anmäla sig på Folkhäslomyndighetens webbplats. Kursen beräknas kosta runt 2 000-3 000 kr.

Se också artikel i dagens ATL den 15 april, sidan 17.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se