I samband med Gothenburg Horse Show nu i påsk träffade Monika Didriksson, LRF Västra Götaland, några av LRFs hästföretagare. Detta resulterade i en skrivelse som styrelsen antog och skickades till LRF Häst.

Petra Wirtberg
Företagarcoach LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se

Svar på LRF Västra Götalands skrivelse från LRF Häst >>

Skrivelse till LRFs riksförbund från LRF Västra Götaland om att LRF ska medverka i dialogen för ett ökat samarbete mellan Svenska Ridsportförbundet och företagsdrivna ridskolor

Sverige är ett av Europas mest hästtäta länder, det finns i dag t.o.m fler hästar än mjölkkor. Ridsporten räknas som en svensk folksport och totalt omsätter hästnäringen ca 48 miljarder kronor och sysselsätter ca 30 000 personer. Många, både pojkar och flickor, börjar sin bana på ridskolan och drömmer om en framtid med hästar. Det finns i dag både företag och ideella föreningar som driver ridskolor.

LRF är en företagarorganisation som skall verka för att skapa möjligheter för att driva företag på landsbygden. LRF har ca 4500 hästföretagare som medlemmar och några av dessa bedriver ridskola eller annan utbildningsverksamhet med koppling till häst.

Som ridskoleföretagare i icke föreningsdriven regi, kan man idag inte ansluta sig till Svenska Ridsportförbundets (SvRF) system för tävlingar eller kompetensutveckling. SvRFs system är endast öppet för ideella föreningar. De företag som driver ridskola kan inte anordna tävlingar i samarbete med SvRF då man saknar  tillgång till tävlingsdatabasen (TDB) där detta organiseras.

LRF VG regionstyrelse föreslår att LRF via samarbetet i hästdelegationen agerar för att skapa en dialog mellan Svenska Ridsportförbundet och hästföretagare i LRF:

ATT: oavsett organisationsform kunna delta och få möjlighet till Sv Ridsportförbundets fortbildningssystem för Ridinstruktörer, Ridlärare och tränare.

ATT: få anordna tävlingar med Sv. Ridsportförbundets utbildade och godkända domare.

Vänliga hälsningar

LRF Västra Götalands styrelse

Robert Larsson, regionchef LRF Västra Götaland
Enligt uppdrag