Det var två bra dagar som gav möjlighet att diskutera aktuella frågor och påverka arbetet framåt. Samtalen med andra förtroendevalda var som vanligt mycket givande och konstruktiva.

Helena startade med att ge en aktuell bild av vad som är på gång just nu. Hon hade rubriken ”Akut läge”. Det syftade på Livsmedelsstrategin där politikerna är eniga om att produktionen skall öka, men fattar beslut som går åt andra hållet. I den frågan behöver LRF höja tonen och bli tydliga i sitt kravställande att det behövs tydliga tillväxtmål och att de behöver ta förslagen i konkurrenskraftsutredningen med i det fortsatta arbetet.

Palle redogjorde helt kort om Jordbruksverkets förslag om betesföreskrifter som ni kan läsa mer om i LAND.

Rolf Gustavsson journalist och tidigare korrespondent för Svenska Dagbladet inledde programmet med rubriken ”EU – Union under politiskt sönderfall?”. Han berättade om aktuellt läge på ett mycket bra sätt och gav historiska förklaringar till mycket av vad som händer och sker idag.

En av frågorna var CAP efter 2020 där vi fick inspel från Lars Olsson på Näringsdepartementet om hur de påbörjat arbetet med hur nästa programperiod kan komma att se ut och vad som troligtvis förändras jämfört med denna period. En förflyttning från gårdsstöd till pelare två var en sådan punkt med motiveringen att det ger en effektivare politik. Som största anledning/möjlighet att minska gårdsstödet anges att det som har störst påverkan för bonden inte är storleken på stöden utan ökad produktion. En förflyttning av pengar möjliggör mer medel till FoU.

LRF har under en tid tillsammans med branscherna gjort en översyn om hur samverkan skall se ut framöver. Vi hade ju en träff tillsammans med branscherna här i Västra Götaland tidigare i år för att VG skulle ha god kunskap i frågan och vara med och påverka sina respektive organisationer att svara på remissen som varit ute. Vi fick nu berättat för oss om de svar som inkommit och vilka revideringar de lett till. De flesta verkade nöjda med de ändringar som gjorts. Beslut i frågan skall tas på riksförbundsstämman.

Sven-Erik Hammar berättade om sitt arbete i Miljömålsberedningen. LRF har allierat sig med Svenskt Näringsliv och LO för att bli konstruktiva och komma framåt. Det har fungerat mycket bra. Utgångspunkten från LRF har hela tiden varit att de gröna näringarna sitter på lösningen. Läs mer om överenskommelsen >>

Vi hade en diskussion om hållbar animalieproduktion. Kött och klimat har hamnat i medialt fokus. Vi behöver förhålla oss till diskussionen och bli bättre på att berätta om hållbar animalieproduktion och att det inte är kossan som är problemet.

Det var några av de punkter vi pratade om hör gärna av dig om du vill veta mer, är intresserad av någon särskild punkt eller bara vill prata LRFs arbete i största allmänhet.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofiakarlsson@telia.com eller 073-038 42 64