Media har slagit på stora trumman om att det förekommer bekämpningsmedelsrester i svenska livsmedel. Detta är en sanning med modifikation. Egentligen handlar det mest om att Livsmedelsverket funnit resterna i importerade livsmedel såsom vindruvor eller gurkor från Holland.

Sverige har idag en av världens strängaste miljö och djurskyddslagstiftning. Inte nog med lagstiftningen så kontrolleras också denna på plats ute hos lantbrukaren genom den kommunala miljötillsynen.

Din mat ska ju produceras någonstans på jorden, varför inte på en landsbygd nära dig? Genom att våga fråga efter ursprung när du äter på restaurang eller handlar i din livsmedelsbutik kan du göra skillnad.

Svenska livsmedel, producerade enligt svenska miljö- och djurskyddslagar, är bra för miljön, klimatet och för din hälsa.

Monica Didriksson, ledamot LRF Västra Götaland
Henrik Jansson, ledamot LRF Vänersborgs kommungrupp