Ca 130 personer hade kommit för att höra experterna, Linus Sandgren, associate professor in Medical Bacteriology Uppsala Universitet, Helle Unnerstad, veterinär SVA, Maria Hess, distriktläkare Strama, Eskil Erlandsson, fd landsbygdsminister samt Sofia Karlsson, ordförande för LRF Västra Götaland.

Varje år dör ca 25 000 människor på grund av resistensproblematiken i EU. Tillsammans kan vi jobba för att minska resistensen. Resistensproblematiken har eskalerat, och detta beror på den överanvändning av antibiotika som sker och har skett både på humansidan men också inom djurproduktionen i många länder.

På sjukhus handlar det om hygienrutiner men också om hur man minskar receptförskrivningen. Maria Hess som arbetar på Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) har åkt runt till regionens 200 vårdcentraler och utbildat personalen i hur man kan arbeta för att minska resistensen. Man har också haft ett projekt riktat mot förskolor för att lyfta hygienrutiner.

– Eftersom vi reser mycket i dag, ofta till länder långt bort där resistenta bakterier är ett problem, så får vi också med dem hem. Det viktigaste att tänka på är att undvika att äta antibiotika innan och efter man kommit hem, på så sätt gynnar man de goda bakterierna och de resistenta får inte lika mycket plats, säger Maria.

Inom djursidan arbetar man också mycket med denna fråga. I Sverige individbehandlar man djur medan utomlands är det mer vanligt med gruppbehandlingar. Inom lantbruket idag journalförs varje användning av antibiotika, vilket djur som är behandlat, hur länge samt vad det är behandlat för.

– I Sverige har vi inställningen att det går att lösa utan användning av för mycket antibiotika och en del av det, är det förebyggande arbetet såsom smittskyddsrutiner, säger Sofia Karlsson, LRF Västra Götalands ordförande.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige,
clara.hyltback@lrf.se