Med på besöket var också Maria Stenholm som vikarierar som studie- och yrkesvägledare, men som kommer tillträda tjänsten som SYV från och med augusti. Det var hennes första dag på jobbet och vad passar bättre då än att visa upp de gröna näringarna. Eleverna fick lära sig om sädesslagen, om den svenska djurhållningen samt om maskiner och teknik. Svenljunga naturbruksgymnasium fanns också på plats och pratade om naturbruksutbildningen. Eleverna fick ta på sig tossor och blev informerade om smittskyddsregler innan de fick tillträde till stallarna.

Med på besöket var också den internationella klassen där de flesta av eleverna är nyanlända, de fick veta mer om svenskt lantbruk och var mycket intresserade. Alla som ville fick prova på att plantera en gran.

Tranemo kommungrupp har i många år försökt få till gårdsbesök för högstadieeleverna men de har varit svåra att få ut, till stor del har det nog berott på kostnaden för buss. Pernilla Kronbäck som jobbar på näringslivs- och strategienheten såg att kommunen hade resurser och dessa användes till att bussa ut eleverna till Rådde gård.

– Vi är jätteglada för kommunens initiativ och det känns roligt att de ser våra näringar som viktiga, sa Bengt Andersson, kommungruppens ordförande.

De flesta elever tyckte att besöket var givande och de ställde många frågor på stationerna.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se