LRF Västra Götaland bjöd in riksdagspolitiker och kommunpolitiker från allianspartierna för att diskutera vattenfrågor hos Erik Hallerfors, Grästorp.

– Vi informerade politikerna om vilka konsekvenser vattendirektivet får för lantbruket och hur konkurrenskraften kommer urholkas ytterligare om vattenmyndigheternas förslag går igenom, sa Christer Jansson, vattenexpert på LRF Västra Sverige.

Mötet handlade också om den småskaliga vattenkraften. LRF Västra Götaland menar att det blir oerhört kostsamt för den enskilde kraftverksägaren att återställa och riva ur dammarna. För att slippa riva ur har därför kraftverksägare nu blivit uppmanade att söka tillstånd, dessa tillstånd har också en orimligt hög prislapp som drabbar den enskilde.

Flera av politikerna förstod de orimliga i vattendirektivets tänkta införande i Sverige.

– De svenska myndigheterna har valt att tolka vattendirektivet hårt och att klassningen av vattnet har också varit felaktig. Det har inneburit att Sverige fått pisk på fingrarna från EU för att vi inte gör något, detta är inte sant då det gjorts massor för att förbättra vattnet i Sverige under lång tid, sa Cecilie Tenfjord Toftby, riksdagsledamot från Borås.

LRF fick också beröm av politikerna för det arbete som vi lagt ner på att informera kommunerna om konsekvenserna av förslaget på vattendirektivets införande, denna information gjorde att många kommuner överklagade och nu ligger frågan på regeringens bord.

– Nu är det upp till oss att sätta press på dem för att få till ett bättre införande av vattendirektivet, sa Sten Bergheden riksdagsledamot från Mariestad.

Politikerna var mycket intresserade och ställde många frågor, bland annat ville de gärna ta del av de rättsfall som nu drivs.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se