We_Change är Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling där företag som IKEA, Forte, LRF och SIDA medverkar. Under våren 2016 är We_Change ute på turné tillsammans med dessa samarbetspartners och inspiratörer för att diskutera hållbarhet, denna gång utifrån FNs 17 globala mål.

Emilia deltog i paneldebatten där många kluriga frågor ställdes, bland annat hur stor miljöbov köttkonsumtionen är eller hur vi skulle minska utsläppen från jordbruken.

LRF höll också i en av workshopsen där diskussionerna gick varma om hur djuren har det, varför hamburgerkedjorna inte har högre andel svenskt kött, vad antibiotikaresistens är för något, hur mycket skog som fanns för 100 år sen kontra nutid och även vilka yrken som faktiskt berör de gröna näringarna.

Vad eleverna var ringande överens om i slutet av dagen var att vi behöver svensk livsmedelsproduktion och hur beroende storstaden och landsbygden egentligen är av varandra.

Deltog i dagen gjorde ca 600 gymnasieelever i och runt om Skövde bland annat Kavlebrogymnasiet och Västerhöjdsgymnasiet.

Artikel i Skaraborgs Allehanda 160418 >>

Artikel Skövde Nyheter 160418 >>

Emilia Astrenius Widerström
Ordförande LRF Ungdomen Skaraborg, lillamy29@hotmail.com