Syfte är att mjölkföretagare och forskare ska fånga upp olika problemställningar och försöka tillämpa olika forskningsresultat i svensk mjölkproduktion.

Projektet fick in tolv frågor från mjölkproducenter i regionen och forskarna har nu kommenterat och besvarat frågorna, bl.a. med hjälp av tidigare gjorda forskningsstudier. Det ger också en återkoppling till forskarna om var forskningsbehoven finns och vad som efterfrågas.

Samtliga frågor och forskarnas svar hittar du i foldern >>

Lis Eriksson
Projektledare  Konkurrenskraftig mjölk, lis.eriksson@lrf.se