2015 inkom en motion till LRF Västra Götalands regionstämma som berörde råttgift och att EU hade infört nya regler när det gällde bekämpning av skadedjur på gårdsnivå. LRF VG fick i uppdrag av stämman att skicka en skrivelse till riksförbundet.

Denna skrivelse resulterade i att Jan Eksvärd, LRF riks, blev ansvarig tjänsteman. Han har nu haft ett antal samtal med Folkhälsomyndigheten som nu utmynnat i att de kommer att starta kurser för skadedjursbekämpning på lantbruk. En påminnelse om att du som LRF medlem faktiskt kan påverka.

Skrivelse från regionstämman till LRF riks >>

Gå in och anmäl ditt intresse på följande länk >>    

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se