Skogen

LRF fokusområde för 2016 är skogen. LRF Västra Götaland, VG, satsar på att nå fler skogsägare med olika erbjudanden. Utmaningarna med mer och mer vikt på nyckelbiotoper diskuterades flitigt och vi lyfte även fram alla de olika utbildningar som ni medlemmar har tillgång till via SV (Studieförbundet Vuxenskolan). T ex skogens vatten, motorsågskörkort mm. Har du ett ämne som du vill lära mer om så kontakta oss eller ditt lokala SV-kontor så får ni hjälp med detta. 

Vi planerar även en del träffar för skogsägare runt om i Västra Götaland.

Användningen av sociala medier

LRF VG har flera olika kanaler som vi idag använder och vill utveckla mer i samarbete med medlemmarna.

Tillsammans med Värmland har VG en öppen Facebook-sida, LRF Västra Sverige. Där både personal och förtroendevalda lägger ut information om aktuella lantbrukshändelser och berättar även om när vi förtroendevalda är på aktiviteter eller träffar beslutsfattare. Gå gärna in och gilla sidan så får du uppdateringarna.

Det finns även en sluten grupp som vi kommer att använda mer som en diskussionsgrupp. LRF Västra Götalands Nätgrupp. Gruppen administreras sedan en tid tillbaka av Svante Kaijser, ny förtroendevald i regionstyrelsen. I den här gruppen kommer vi bara att släppa in LRF medlemmar i Västra Götaland. Tanken med att ha en sluten grupp är att vi ska kunna diskutera mer fritt med er medlemmar. Kontakta Svante Kaijser på Facebook så lägger han till dig i gruppen. 

Motionsgenomgång

Motionerna från VG till riksstämman gicks igenom och diskuterades. Några av de stora motionerna från VG handlar om; Vårda LRFs princip att majoriteten avgör, Rovdjurens kostnader i jordbruket och Ingen klor- och syradoppad kyckling i TTIP.

KommungruppslyfteKt

Under 2016 till 2018 kommer LRF att göra en satsning på kommungrupperna. På kommunal nivå tas många viktiga beslut och kommungrupperna är en viktig kontaktyta för LRF lokalt. En ledamot från riksförbundsstyrelsen medverkade på varje ordförandeträff. Med hjälp av LRF VGs tjänstemän och regionstyrelse jobbade vi stationsvis med ämnen som skogen, jordbrukets konkurrenskraft, företagarvillkor och äganderätt. Stor del av tiden ägnades åt att jobba fram vad varje kommungrupp hade för förutsättningar och utmaningar i just sin kommun.

Planen är att varje kommungrupp ska genomföra en aktivitet i sin kommun vecka 39. Vi kommer från regionstyrelsens håll att följa upp hur ert arbete går och om det behövs, bistå med inspiration. 

Ingrid Pettersson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, ingrid.pettersson.3@gmail.com