LRF i Töreboda har hyst farhågor om att Miljö- och byggnadsnämnden håller på att inrätta egna bullerkrav för lantbruket som riskerar att omöjliggöra lantbrukets fortlevnad.

Förra veckan träffades företrädare för LRF i Töreboda, Gullspång och Mariestad representanter för Miljö- och byggnadsnämnden och dess personal.

Pressmeddelande från mötet >>

Mariestads Tidningen 160503 - Bönder nöjda efter bullermöte >>