LRF anser att det finns betydligt bättre alternativ än luftledningar när det skall byggas om och nytt. Som vanligt saknas samhällsanalys och oberoende kostnadsanalyser. Att luftledningar skulle vara säkrare än kabelförläggning har vi inte hittat något belägg för.

Skrivelse till Energimarknadsinspektionen ang nätkoncession, Färlev - Tossene, 130 kV, samt ombyggnation av två 40 kV-ledningar, Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner, dnr 2015-103149 >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se