LRF Västra Götaland bjuder in alla intresserade av järnvägsutbyggnaden mellan Göteborg och Borås till möte tisdagen den 7 juni, kl 18.30, Bollegården, Skattegårdsvägen 8, Bollebygd.

Stefan Paterson, projektledare delen Bollebygd-Borås, och Ulf Wettermark, mark- och fastighetsansvarig projekt Göteborg-Borås, medverkar. Båda jobbar på Trafikverket.

På Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/goteborg-boras finns aktuell information om projektet.

LRF bjuder på enklare förtäring.

Välkomna!

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se