Tisdagen den 3 maj 2016 träffade Sofia Karlsson, ordförande LRF VG, Ronny Johansson, vice ordförande LRF VG, Monica Didriksson, styrelseledamot LRF VG, Janne Landström, stf regionchef LRF Västra Sverige och Robert Larsson, regionchef LRF Västra Sverige ledningen för länsstyrelsen i Västra Götaland med Lars Bäckström, landshövding, Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Sven Swedberg, chef Naturavdelningen, Sandra Brantebäck, chef Vattenavdelningen och Mirja Hjers, tf chef Landsbygdsavdelningen.

Frågor som togs upp var bl a:

  • Uppföljning av minnesanteckningar från föregående möte 10 november
  • Tiopunktslistan från LRF till Länsstyrelsen – hur går vi från redovisning av nuläge till påverkan?
  • Länsstyrelsens tankar kring samhällsplanering, markanvändning, för den planerade höghastighetsbanan för järnväg Göteborg-Stockholm, via Jönköping
  • Länsstyrelsens syn på effektiv samhällsplanering vad avser den nya tänkta elledningen Stenkullen-Skogssäter (Svenska kraftnät)
  • Hur jobbar Länsstyrelsen gentemot jordbruket i enlighet med länsstyrelseinstruktionen
  • Övriga frågor

Minnesanteckningar >>