De som använder denna för telefoni och bredband kommer bli erbjudna trådlösa alternativ – om inte fiber finns att tillgå i bygden.

LRF motsätter sig inte ny teknik, men kräver att där detta skifte genomförs, så måste alternativet fungera på ett bra sätt. Telia har lovat följande:

  • Om täckningen inte är tillräcklig, så ska det monteras in en förstärkande antenn.
  • Även lantbruksfastigheter ska kunna ta del av fibernätet i de områden där sådant erbjudande går ut.

LRF har skickat en skrivelse till Näringsdepartementet och uppvaktat Post- och telestyrelsen om detta. Det har också varit flera artiklar i lantbrukspressen i samma ämne.

Nedan följer några länkar med anledning av besluten:

Länk till Telias sida om teknikskiftet >>  

Länk till övergripande sida om teknikskiftet >>   

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se