Hur mycket ska lämnas vid vattendrag och vilka träd? Och frågan om vad som är ett vattendrag diskuterades.

För några var det en ny erfarenhet att med mätsticka räkna ut hur många plantor som överlevt snytbaggar och rådjursangrepp. Vad kan göras för att minska skadorna var en annan frågeställning.

Väl tillbaka vid Nordsjön, ja det finns en i Lindome också, hade Härrydas ordförande Lilian Samuelsson fått fart på grillen och bjöd på korv och bröd. Skogsinspektor Peter Berg och Christer Salsing, ordförande förtroenderådet Västkusten, avrundade den trevliga och lärorika kvällen. Alla verkade trivas, även knotten.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige och medlem i Lindome LRF, birgit.jonsson@lrf.se