Avanxa kommer att vara i Sverige i två månader. Hon bor hos en familj i Lerdala och hon vill lära sig så mycket som möjligt om svenskt lantbruk och hur vi har organiserat oss i lantbruket.

Det blev frågor om LRF, hur vår organisation ser ut samt vad vi arbetar med. Vi pratade svensk djurskyddslag och konkurrens med andra länder. Att den svenska mjölkkon är bland de friskaste i världen. Djurhållningen på svenska mjölkgårdar har en låg och kontrollerad antibiotikaanvändning samt få resistenta bakterier, jämfört med andra länder. Vi pratade om grisar och krav på djurstallar, den snabba tekniska utvecklingen i maskiner och robotar mm. Sveriges låga självförsörjningsgrad och arbetet med en livsmedelsstrategi.

Hon har varit och besökt Varaslättens Lagerhus och kommer i veckan även besöka Viking Genetics i Skara samt Vadsbo Mjölk.

Avanxa berättade att hon bor i stan och har ingen lantbruksbakgrund, men har en kompis som bor på mjölkgård och blev väldigt intresserad av att arbeta med djuren. Nu är mjölkkor hennes stora intresse.

Meningen med hennes studier är att kunna hjälpa de mexikanska bönderna att organisera sig och få ut mer av sina produkter på marknaden.

Fakta om Mexico på Wikipedia >>

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se