Lagen säger att det inte får finnas axade plantor av flyghavre. Det viktigt att se över fälten för att minimera spridning av flyghavre.

Tänk på att:

  • Rengör tröskan, extra viktigt vid maskinsamverkan.
  • Täck alltid dina vagnar.
  • Kontrollera fälten regelbundet, 2 - 3 gånger under sommaren.
  • Var extra noggrann med plockningen under kraftledningar och på översvämnings-marker.
  • Handplockning tar mycket tid så övervärdera inte dina möjligheter att hinna med att plocka innan flyghavren drösar.
  • Kemisk bekämpning – effektivt vid stor flyghavreförekomst.
  • Inte odla havre om du har flyghavre.
  • Variera växtföljden, öka andelen höstsådda grödor, vall, potatis och oljeväxter.

Mer information från Länsstyrelsen:

Läs mer om bl a flyghavrens biologi, spridningsvägar, bekämpning och flyghavrelagen >>

Se även ”Fakta om flyghavre” från Länsstyrelsen med kontaktuppgifter till deras växtodlingsrådgivare >>

Carl-Fredrik Svederberg
Styrelseledamot LRF Västra Götaland & ordförande i Västra Sveriges Flyghavrefond, carlfredrik@lackokungsgard.se