I förra veckan hade jag möjligheten att göra ett studiebesök i Sarpsborg och höra hur myndigheterna där jobbar med vattendirektivet. För norrmännen är det den lokala dialogen som är prioriterad och målsättningarna sätts även den på den lokala nivån.

Läs mer här hur Norge jobbar med vattendirektivet >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se