Vattenfall vill bygga en ny kraftledning mellan Hällingsjö och Hindås, 40 kV, som vanligt vill de ha luftledning med 40 meters kalgata. Att det påverkar ett antal skogsägare och andra boende är inget Vattenfall bryr sig om.

Markägarna i området har visat på ett kabelförslag som är betydligt kortare än det Vattenfall förslagit.

LRF har yttrat sig till Energimarknadsinspektion >>

Det ger sig vad beslutet blir.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se