Ett 20-tal medlemmar hade hittat till Bollegården i Bollebygd för att ta del av den senaste informationen. Finansieringen av sträckan Mölnlycke-Bollebygd är klar och här är man nu inne i skarpt läge. Här ska det ha skett markägarkontakter, dels vid alla de geologiska undersökningar som gjorts, men också nu när sträckans slutgiltiga dragning börjar bli klar.

Eftersom det rör sig om både tunnlar och broar så kommer trafikverket att kunna bilda sk 3D fastigheter, det innebär att man som markägare får behålla sin mark ovanpå tunneln samt under ev en bro. Vanlig fastighetsinlösen kommer också att ske. Ulf Wettermark som är mark- och fastighetsansvarig på Trafikverket menar att det bara är fantasin som sätter gränser för vilka lösningar som kan bli möjliga.

– Vi försöker att vara lyhörda för önskemål. Vi planerar också för upplagsplatser, men det kan komma till några under entreprenörernas arbete, och här vill jag göra ett medskick och det är att ni inte ska göra några separata avtal med dem för då kan inte vi på Trafikverket ta något ansvar. Ta kontakt med oss om någon entreprenör vill göra ett separat avtal säger Ulf.

En fråga kring vatten kom också upp under mötet. Trafikverket kommer att ta prover i enskilda brunnar både före, under och efter arbetets gång. De kommer också att besiktiga vissa fastigheter då en del kan vara känsliga för de sprängningsarbeten som kommer att förekomma.

– Här är det viktigt att man är med på den första besiktningen likväl som att man är med på slutbesiktningen, säger Ulf.

Stig Samuelsson från Landvetter gjorde medskicket till övriga medlemmar att gärna vara två när besiktningen görs, för ibland kan det vara svårt att ta in all information.

Även dräneringar kan bli skadade och ofta uppstår inte dessa skador förrän efter några år eller under speciella väderförhållanden, här är det viktigt att rapportera in ev skador så fort man som markägare upptäcker dem. Ta då en kontakt med enheten för underhåll på Trafikverket. Stefan Patersson som är projektledare påpekade också vikten av att försöka påpeka alla eventuella brister under arbetets gång då projektgruppen upplöses efter att sträckan är klar.

Är du nyfiken på de olika korridorerna för projektet ser ut gå gärna in och kika >>

Vill du veta mer om projektet >>

Har du frågor av annan karaktär som berör dig som markägare ta gärna en kontakt med Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se eller 0522-64 25 45.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se