Det har gjorts en utredning som bland annat LRF bekostat för att belysa Svenska Kraftnäts, SvK, förslag att bygga ny 400 kV växelströmsluftledning mellan Ekhyddan och Hemsjö. SvKs förlag finner ni på http://www.svk.se/natutveckling/utbyggnadsprojekt/ekhyddan-nybro/

Utredningen är intressant med tanke på förslaget att bygga ny 400 kV luftledning, växelström, mellan Skogssäter och Stenkullen.

Samhällsekonomisk analys Ekhyddan-Nybro-Hemsjö (mars 2016) >>

Social baseline study (bilaga1) >>

Carbon footprint report (bilaga 2) >>

Gör om och gör rätt – slutsats efter Pöyrys rapport om konsekvenser vid en ny 400 kV-kraftledning i bygden! >>

Odenbergs kommentar i Barometern 160321 >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se