Svenska Kraftnät, SvK, har fastställt var den planerade 400 kV luftledningen, växelström, ska gå. SvK hävdar att de har haft samråd om sträckningen. Jo formellt har de det, men vad tycker berörda? Jag är oerhört besviken över att det inte har gått att få en samsyn på hur opinionen mot det här förslaget skulle bedrivas. LRF motsätter sig verkligen inte säkra elförbindelser men att minimera intrånget och föra en tidig och bra dialog med berörda är inte SvKs starkaste sida tyvärr.

Kan det bli bättre klimat med en ny generaldirektör mån tro?

Ledningssträckan är bestämd >>

Hälsar en rejält besviken men inte förvånad Jönsson

Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se