Kablar av alla slag skall förläggas säkert. 30 centimeter är helt oacceptabelt. Jag hävdar 70 cm för den här typen av ”mindre” kablar och bredband. Var tydlig mot entreprenören och uppdraggivaren att säker förläggning är det som gäller. Kolla hur jobbet görs.

I det här fallet gick det bra för lantbrukaren som satte spettet i kabeln när han skull sätta upp nya staketstolpar.

En skrämmande upplevelse som var helt onödig. Slarv och lättja får aldrig gå före säkerheten.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige,
birgit.jonsson@lrf.se