Den 9 juni har jag, Sofia Karlsson och Ronny Johansson träffat Gudrun Carlsson och Viktor Larsson ifrån Skara Stifts jordbruksförvaltning. De sitter sammanlagt på ca 9 700 ha jordbruksmark i dagsläget.

Bakgrunden till detta möte var LRF Ungdomen Skaraborgs motion som blev antagen på stämman i Vara om kyrkans rätt att äga mark eller inte och hur det påverkar ungt företagande på landsbygden. Ett mycket intressant och givande möte där de förklarade bl a hur stiftet fungerar, är strukturerat och hur de tänker när de arrenderar ut sin mark.

Vad man inte vet kanske är att de lägger stor vikt på hur ett långsiktigt brukande kan se ut och att en god dialog med arrendatorn är ett måste för att utveckla enheten. Deras syfte är absolut inte att konkurrera ut andra.

Jag som ungdom påpekade det här med att sidoarrenden är minst lika viktiga som gårdsarrendena då förutsättningarna för just unga nyföretagande kan se annorlunda ut med jobb vid sidan om. Och att kyrkan borde "visa upp sig" mer som en möjlig ingång för unga att satsa på nyföretagande.

Även andra samtalsämnen dök upp såsom hur Skara Stift tänker angående viltfrågan och intrångsfrågor. Vad man kan konstatera där är att de tampas väldigt mycket med dessa frågor själva så som många av våra medlemmar gör och att vi kan få en enorm slagkraft tillsammans om vi samarbetar vid gemensamma intressen!

Jag hoppas på en fortsatt dialog med Skara Stift och planerar att försöka få ihop en aktivitet till hösten tillsammans med LRF Ungdomen, Viktor Larsson och LRF VG om hur vi kan få fler och nya företag på landsbygden.

Emilia Astrenius Widerström
Ordförande LRF Ungdomen Skaraborg, lillamy29@hotmail.com