– Hittills är det 24 producenter som aviserat sitt intresse säger Monika Hermansson Friedman, kommungruppens ordförande i Borås.

Planerna framöver är att tillsammans med LRF anordna en träff i september där Borås Stad, LRF och Länsstyrelsen i Västra Götaland träffar småskaliga livsmedelsproducenter och pratar samordnad varudistribution och livsmedelsupphandling.

– Vi hoppas på god uppslutning säger Anton Eriksson som är projektledare för den tänkta distributionscentralen.

Om du är intresserad av att leverera (du behöver inte bo i Borås kommun för att leverera) så ta gärna en kontakt med Anton Eriksson på Borås Stad, du når honom på telefon 033-35 74 79, 0768-88 74 79 eller anton.eriksson@boras.se. Se även www.boras.se/enkat/intressekoll.

_ _ _ _ _

LRF Borås kommungrupp har lobbat för att påvisa nyttan med de gröna näringarna. Jag hoppas på god sammanslutning från oss runt Sjuhärad i september. Vi har goda chanser att framföra och ge inblick om företagarnas erfarenheter och tankar, aktuella miljöfrågor och belysa möjligheter med offentlig upphandling utifrån LRFs syn. Även belysa och diskutera begrepp som närproducerat, lokalproducerat och ekologiskt/konventionellt jordbruk.

Det går bra att höra av sig till kommungruppen om det är något speciellt ni vill lyfta.

Monika Hermansson Friedman
Ordförande LRFs kommungrupp i Borås, monikahf@hotmail.com