Tanken är att alla kommungrupper i hela Sverige skall ha någon typ av aktivitet vecka 39, en ”påverkansvecka” som blir riksomfattande så att det blir ett rejält avtryck i debatten och media.

Även år 2017 skall vi få till en aktivitet. 2018 vecka 39 går vi till val och då hoppas vi att våra frågor dominerar i debatten, ”Landet är större än storstan”!

Det hänger på oss! Våra frågor berör och nyfikenheten är stor, nu gäller det att vi påverkar våra opinionsbildare, politiker, tjänstemän och myndigheter så att debatten om vårt svenska jordbruks förutsättningar kommer på löpsedlarna igen!

Jag har nu kontaktat 15 kommungrupper i Värmland och 48 i Västra Götaland. Och jag säger WOW, vad det händer grejor i våra kommungrupper.

Det är studieresor för tjänstemän och politiker ut till våra företag, det är näringslivsträffar och näringslivsgalor, ”Årets Bonde”, upphandling, ”Bondens Dag” samt mat-, antibiotika-, vatten-, skog- och miljötema.

Rubriker som sticker ut ”Landsbygden en resurs för Sverige? eller ett reservat för storstan?”…”Maten – Makten och pengarna”. Det blir kul att se vad vi tillsammans kan göra vecka 39.

Petra Wirtberg
Ansvarig för kommungruppskontakten i Västra Götaland och Värmland, petra.wirtberg@lrf.se