Det är massivt motstånd på ön i väst över Vattenfalls förslag att bygga en ny 40 kV-luftledning. Det förefaller som det blir mycket stort antal remissvar, till Energimarknadsinspektionen, som kräver att ledningen kablifieras.

Det av LRF ordnade markägarmötet för några veckor sedan hade rejäl uppslutning. Även några kommunpolitiker deltog.

Remissvar LRF Västra Götaland/LRF Orust >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se