I år var det tema potatis och internationella utblickar. Gropen fanns som vanligt med, en grop där man kan gå ner och kika på hur det ser ut under marknivå, kön dit var lång. Många tävlingar, bekanta och matnyttig info, hittade man i utställartälten, här fanns allt från naturbruksgymnasier, solcellssäljare till banker och rådgivningsföretag.

Ett antal seminarier gick också att besöka. Framtidens lantbruk var ett av dem där SLU presenterade två scenarier, dessa fick sedan publiken ha synpunkter på. Mycket intressant diskussion där en bonde ifrågasatte hur nära kan konsumenten vara bonden om man är sockerbetsodlare i Skåne eller har ett större lantbruk på slätten. Hur ser kundstrukturen ut, för konsumenterna vill ju gärna ha förädlade produkter.

Från forskarhåll satte man stort hopp till teknikutveckling för att klara klimatfrågan, utmaningen i detta är ju lönsamheten inom lantbruk för att överhuvudtaget kunna investera i den nya tekniken, inte bara här i västvärlden utan också i många utvecklingsländer. Mer om framtidens lantbruk går att hitta på http://www.slu.se/framtidenslantbruk. Det kommer också att finnas möjlighet att starta studiecirklar inom detta ämnesområde.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se