Åkerven är förhållandevis lätt att känna igen men det kan vara lite lurigare att känna igen renkavle; lik både timotej och ängskavle.

För att stoppa uppförökningen krävs 97 % bekämpning och det har visat sig svårt. Plöjningsfri odling och höstsådd gynnar dessa ogräs. Dessutom ökar maskinsamarbeten och då krävs ordentlig rengöring mellan fälten för att undvika spridning. Kemisk bekämpning är möjlig, men resistensfrågan blir en utmaning.

Genom att kombinera olika åtgärder, så kallad integrerad bekämpning (IPM), kan risken minskas för resistens.

  • Använd en odlingsteknik som gynnar grödan och missgynnar ogräsen
  • Håll ogrästrycket nere genom stubbearbetning och plöjning
  • Variera växtföljden
  • Växla mellan ogräsmedel med olika verkningsmekanism
  • Använd en effektiv dos

Se också Jordbruksverkets ”Renkavle och åkerven - Hur bekämpar vi och stoppar spridningen?” av Per-Erik Larsson och Per Widén >>

Monica Didriksson
Ledamot LRF Västra Götaland, monika.didriksson@gmail.com
Kjell Ivarsson
Chef LRF Växtodling, kjell.ivarsson@lrf.se