Kilometerskatten, även kallad vägslitageavgift, är tänkt att beskatta alla lastbils­transporter med 26 kronor per mil. Det skulle slå oerhört hårt mot vår framtid inom de gröna näringarna, där avstånd är så naturligt och kostnadskrävande för oss att vi inte kör mer än vad som är brukligt. Då går företaget med onödiga kostnader och det vill man undvika. Därför kommer kilometerskatten att vara kontraproduktiv och enbart innebära höjda kostnader för företagandet och jobben inom de gröna näringarna.

Inom skogsindustrin riskerar över 30 procent av Sveriges skogsråvara att vara så olönsam att man inte kommer att kunna slutavverka skogen. Det leder till att vi får svårt att klara omställningen till helt förnybart samhälle år 2045. I exportsiffror skulle det märkas med cirka 35 miljarder kronor i minskade inkomster för svenskt näringsliv. Vilket slår mot välfärdens skola och omsorg.

När regeringen nu vill införa kilometerskatt är det en extraskatt för oss som bor och verkar på landsbygden. Det är inte avståndet på transporterna som är problemet utan det vi stoppar i tanken på traktorn, lastbilen och i bilen. Skogsindustrierna själva ska minska sina utsläpp med 20 procent till 2020 och det utan en fördyrande kilometerskatt. Biodrivmedlet RME, som huvudsakligen produceras av den svenska rapsen införs mer och mer inom transportsektorn. Ett lysande exempel hur branschen själva sköter sitt ansvar för att kraftigt minska på de koldioxidtunga transporterna.

Från LRF Ungdomens sida är vi överens om att kilometerskattens utredning hör hemma på återvinningsstationen. Där kan regeringen förbränna idén så att det kommer någon form av positiv energi ur det, istället för en negativ straffbeskattning på avstånd. Nej till kilometerskatten.

Emma-Klara Arnell
Ordförande LRF Ungdomen Sjuhärad