Stödet ska gå till investeringar/åtgärder som kan ge största möjliga klimatnytta. Exempel på åtgärder inom lantbruk kan vara produktion av biogas, minskning av metan- och lustgasutsläpp eller byte till fossilfritt fordonsbränsle. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Det kommer att komma fler ansökningsomgångar 2017-2018. Mer information finns på Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida.