Huvudarrangör för montern var LRFs lokalavdelning som även köpte in reflexer, Svenskt Sigill genom Hulatorp Champinjoner som ordnade fram broschyrer, Arla genom Kronogården som hade med sig material samt Svenskt kött, Dalsjöfors kött och Scan som bistod med receptböcker att dela ut. I montern fanns 2 kalvar, 2 grisar, 6 får och flera rashöns som fjäderfäföreningen bistod med.

Vi anordnade en "tävling" för de mindre där de skulle peka ut svenskmärkning på ett antal produkter och för det vann man en reflex. Mer än 200 barn var med och pekade ut de svenska märkena. Montern innehöll även en "växellåda" där det stod plantor av korn, havre, rågvete, vete, raps, åkerböna, majs och vall. Framför plantan fanns tröskad vara och ett livsmedel eller foder som kommer från respektive växt.

Intresset för montern var stort och det var ett ständigt flöde av människor som hälsade på djuren och tog del av informationen. Det blev en dag med många trevliga möten, intressanta samtal och ett stort kunskapsutbyte. Vi ser redan fram mot nästa år.

Christine & Niclas Magnusson
Berghem-Surteby-Kattunga LRF-avdelning