Viltskador sker i regel gradvis, närmast smyger sig på. Har du i stunden ingen föryngringsskog märker du kanske alls inte av dem och tiden när vi får se lägre avverkningsnetto pga viltskador ligger ännu något eller några decennier framför oss. Men, framför allt: Det är för de allra flesta närmast omöjligt att föreställa sig hur skogarna skulle se ut utan viltskador. Detta leder i sin tur till att den viltskadesituation man lever med väldigt lätt upplevs som den ”normala” även om vi vet från massor med inventeringar att så inte är fallet.

För att balansera diskussionerna kring jakt, vilt och skogsbruk behöver vi få en lika tydlig bild av viltets negativa effekter som vi har om dess positiva effekter. Vi har i några lokala LRF-aktiviteter under året sett att små hägn i skogsföryngringar varit ett mycket bra sätt att visa på hur viltet påverkar skogen. Och det kan sägas direkt, det vi vant oss att se i våra föryngringar är inte likadant som det sett ut innanför dessa stängsel! En liten inhägnad i en föryngring visar redan tidigt på skillnader och fungerar sen som en plats värd att besöka i många år. Samtidigt ligger det särskild poäng i att man har exempel nära sina skogar, då går det inte att säga att ”så är det här ja, men inte hemma i mina skogar!”.

Demoyta för att pedagogiskt synliggöra viltbetesskadornas skillnad för skogen

Därför föreslår LRF Västra Götaland/LRF Värmland att alla lokalavdelningar som vill anlägger ett hägn på lämplig plats inom lokalavdelningen. Har du som skogsägare lämpligt område ta då kontakt med din lokalavdelningsordförande. Vederbörande har fått info hur lokalavdelningen går vidare med att hämta ut en rulle med 50 m stängsel och 10 stolpar.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se

Lokalavdelningens ordförande tar kontakt med Jan Landström, jan.landstrom@lrf.se eller 0522-64 25 43.