Nötkreatursstiftelsen Skaraborg utdelar årets avkastning till undervisning, stipendier och forskning. Företräde för verksamhet hänförlig till nötkreatursskötsel och Skaraborg.

Ansökningar ställs till stiftelsen med adress Nötkreatursstiftelsen, Att Kurt Setterberg, Box 124, 532 22 Skara. Skall vara inlämnad senast 1 november 2016.

Vidare upplysning per telefon 0511-248 01 eller www.notkreatursstiftelsen.se

Ansökningsblankett >>