Gården består av 440 ha skog, 70 ha åker och 10 bete samt arrende på 80 ha åker och 50 ha bete.

Han uppvaktades av representanter från 7-härads Nötköttsklubb, Mikael Mild, Bengt Persson, Skövde Slakteri, Martina Schmidt, foderrådgivare, Agne Johansson, anställd, Kurt Frilén, kommungruppens ordförande samt Anders Bolin, LRF. Barn och barnbarn var alla samlade denna förmiddag.

Motivering:

Bosgården Förvaltning AB är ett smart och lönsamt företag. De bedriver en dikoproduktion som anpassar sig efter priser och samhällets önskemål. För snart tio år sedan byttes mjölkkorna mot köttraskor. Köttraskvigor köptes in för seminering. På så vis kunde de uppföröka sin besättning och minska risken för att köpa in smitta.

Genom en större andel höstkalvning finns det utrymme att hyra ut dräktiga sinkor till naturbetesmarker. Gården har en väl genomtänkt och rationell hantering av djur allt ifrån kalvning, vägning av djur till stora sammanhängande betesfållor.

Gården har gått från 80 dikor till dagens 165. Med ett bra djurhälsoläge och höga avvänjningsvikter som förvaltas väl blir slaktvikten hög, åldern låg och resultatet gott.

Bosgården Förvaltning är ett dikoföretag med växtkraft!

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se