I kommunhuset träffade vi Lennart Jonsson, upphandlingschef, Natalie Thorstensson, kostchef, Camilla Brolin, ansvarig utbildning barn och skola, Elisabeth Jansson, ansvarig vuxenutbildning, Pernilla Bratt, chef VA, Anette Andersson, verksamhetsutvecklare/kontaktperson VA-föreningar och Monika Andersson, kontaktperson LRF Lidköpings kommun.

Samtidigt på Bärnagården i Hasslösa, träffade Håkan Eriksson och Josefina Guttman vår lokala riksdagskvinna Carina Ohlsson (S).

Med kommunen diskuterade vi först den kommande upphandlingen. Annons kommer att komma inom några veckor och kommunen kommer bjuda in till en utbildning för den som vill lämna anbud. Många av våra synpunkter har tagits till vara. Med representanterna för utbildning diskuterade vi vårt kommande behov av arbetskraft och kompetens och hur vi gemensamt kan göra för att möta vårt framtida behov. Slutligen diskuterade vi VA-frågor med VA-ansvariga. Bl a ny taxekonstruktion och dagvatten kopplat till rensning av åar och diken. Sammantaget ett av de bästa möten som vi hittills haft med kommunen.

På Bärnagården diskuterade Håkan, Josefina och Carina också utbildningsfrågor och vårt arbetskraftsbehov. Bl a diskuterades regionens naturbruksutbildning. Carina är ju även ordförande i kommunfullmäktige och är väl insatt i kommunala och regionala frågor. Vidare tryckte Håkan på att vi vill ha till en attitydförändring i myndighetssverige, att gå från kontroll till att hjälpa och stödja. Vi jämför med hur Skatteverket har förändrats de senaste 10 åren.

Vidare trycktes det på vikten av Livsmedelsstrategin och att sätta tydliga mål. Sedan följde en diskussion kring hållbarhet och ekologi samt en diskussion kring regeringens höstbudget. Även detta möte upplevdes som mycket positivt, och Carina uppskattade en rak och enkel dialog som alltid uppstår i en liten krets.

Media var representerad av NLT som var inbjuden efter avslutat möte.

Carl-Fredrik Svederberg
ordförande LRFs kommungrupp i Lidköping, carlfredrik@lackokungsgard.se