Vid detta möte deltog kostcheferna för Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda, Säffle samt servicechefen för Mellerud och upphandlare för Dalslandskommunernas kommunalförbund. Dessutom deltog ett antal politiker från några av de representerade kommunerna.

LRF fick ca en timme att presentera var vi står samt att presentera vad vi lokalt skulle kunna leverera. Vi tryckte på att närproducerat bör komma som 1:a krav vid upphandling. Under mötet framkom att det fanns ett mycket stort intresse från kostcheferna att upphandla mer lokalproducerat. Man uttrycke dessutom att närodlat var ett krav man framförde allt oftare.

Svårigheten bedömer vi vara att finna kanaler som kan ombesörja att närproducerat kommer till de servicecentraler som finns. Detta har de lokala jordbrukarna svårt att klara och här krävs det nog en större samverkan för att få till ett system som uppfyller de krav som kan ställas.

Diskussionen kommer att fortsätta med den lokala kostchefen samt lokala politiker.

Lars Ottosson
Kommungruppsordförande Åmål, rolfskarr@telia.com