Maksim Pettersson Löfgren från SP Nordic Taste & Flavour Centreguidade deltagarna genom hur vi kan sätta ord på smaker och hur viktigt ett sensoriskt språk är. På Nordic taste och Flavour centre jobbar de med att ta fram ett språk som är kommunicerbart och som kan höja råvaran. Det är också en konkurrensfördel om man kan beskriva en vara utifrån dess smak och konsistens. Deltagarna fick prova på att sätta ord på olika korvar.

Efter Maksims framförande var det dags för Pernilla Fischerström från Länsstyrelsen som berättade om sitt arbete med att koppla ihop producenter med kommunerna och de upphandlingar av livsmedel som dyker upp ungefär var 4 år. Hon beskrev sitt arbete men också utmaningar som både kommuner och bönder kan ha. För bondens del kan det handla om logistikfrågor och volym, har jag tillräcklig volym för att leverera till kommunen året runt? För kommunernas del kan det handla om att inte ha för många leverantörer då det kan ställa till det dels i deras datasystem men också ge en ökning av tung trafik utanför exempelvis skolor. Pernilla jobbar därför för att överbrygga dessa hinder och visa på det man kan göra ett exempel kan vara att kommunerna gör direktupphandlingar, kanske utifrån säsong och på så sätt få in mer svenska och lokala råvaror.

Märta Jansdotter från Gröna gårdar avslutade seminariet med att beskriva kossan och vad korna faktiskt kan bidra med om man använder dem på ett bra sätt. Kon är inte en miljöbov som en del forskare vill påskina utan om man använder de på rätt sätt så kan de bidra med mycket. Exempelvis i södra Afrika kan man genom att använda betesdriften på ett smart sätt öka sina skördar av exempelvis hirs. Naturligtvis pratade Märta också om den svenska kon och vad den bidrar med men också vilken fantastiskt fint kött med bra och god smak man kan få fram om man föder upp djuren på ett bra sätt.

Det blev även diskussion efteråt kring vikten av bra kött.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se