Budget 2016 för samtliga medlemsintäkter, både individ, organisations- och intressemedlem

Medlemsintäkter, total: 220 Mkr

 • Individmedlem: 209,2 Mkr
 • Organisationsmedlem: 9,3 Mkr
 • Intressemedlem: 1,5 Mkr

Branschintäkter, total: 36 Mkr

 • Mjölk: 31,5 Mkr
 • Trädgård: 4,5 Mkr

Förklaring till beloppen under branschintäkter:

 • LRFs organisations- och intressemedlemmar betalar en ordinarie serviceavgift till LRF (den som summeras under medlemsintäkter). Utöver detta betalar aktörerna inom LRF Mjölk (nio av organisations- och intressemedlemmarna) en serviceavgift till LRF Mjölk och det är den som summeras under branschintäkter, mjölk.
 • Medlemmar i LRF kan också vara medlemmar i LRF Trädgård och betalar då en särskild avgift för detta. Det är denna avgift som summeras under branschintäkter, trädgård.
 • För 2016 betalar skogsägarföreningarna bara de ordinarie serviceavgifterna till LRF.
 • Från och med 2017 har vi en ny finansieringsmodell av LRFs branschavdelningar. Denna modell är en del av utvecklingen av branschsamverkan för LRF.

 För skogsägarföreningarna förändras då två saker:

 • Dels kommer 80 procent av organisationsmedlemmarnas och intressemedlemmarnas serviceavgifter att gå direkt till respektive branschavdelning. För skogsägarföreningarna innebär det alltså att 80 procent av deras ordinarie serviceavgifter kommer att gå till LRF Skogsägarna.
 • Dels kommer skogsägarföreningarna att betala en verksamhetsrelaterad serviceavgift (branschavgift) till LRF Skogsägarna. Detta för att LRF Skogsägarna ska kunna ha den omfattning av verksamheten som skogsägarföreningarna önskar.

På köttsidan finns två organisationsmedlemmar (Scan och Danish Crown) samt fyra intressemedlemmar (Sveriges Djurbönder, Sveriges Grisföretagare, Svenska Fåravelsförbundet och Sveriges Nöttköttsproducenter). Intressemedlemmarna är engagerade i LRF Kött, medan organisationsmedlemmarna har valt att hittills inte vara det.

Monica Didriksson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, monika.didriksson@gmail.com