Glyfosat har varit ett diskuterat ämne, liksom i Borås. I Borås gäller fortfarande beslutet från fullmäktige och innebär att förslaget att förbjuda glyfosat inom primär zon inte bifölls i miljönämnden.

Vår uppgift är att bevaka det politiska spelet i staden. Och det tycker jag vi lyckats med.

Vad gjorde vi då?

Genom att bli varse om att miljönämnden skulle besluta om att förbjuda glyfosat i primär zon, skickade vi in ett yttrande till alla politiker i nämnden på hur LRF ser på saken.

Brevets innehåll formulerades av LRFs tjänsteman Christer Jansson. Input fick vi också från våra lokala medlemmar som informerade oss om läget. Råd och hjälp fick vi även från riks.

Beslutet från miljönämnden gick på Alliansens och SDs förslag. Det blev reaktioner från de Rödgröna som skrev en insändare i Borås Tidning om att bönderna är "giftspridare" och nämnde LRFs kommungrupp i texten samt citerade oss felaktigt.

LRFs kommungrupp gav replik på insändaren med stöd från vår tjänsteman Christer Jansson. Alliansen gav också sin syn på det hela.

Därefter har BT uppmärksammat ärendet ett flertal gånger. Ärendet har tagits upp igen på nämndmöte, gått till Förvaltningsrätten och varit uppe i fullmäktige som enkla frågor senast i augusti.

Frågan berör och genom ett bra lagspel inom LRF har vi lyckas nå ut med vårt yttrande och ställningstagande.

Tillsammans är vi starka. Genom att passa bollen väl kan vi spela ett bra lagspel.

Tack alla för er insats!

LRF Borås kommungrupp
/Monika Hermansson Friedman, ordförande, monikahf@hotmail.com