Det sker som ett samarrangemang mellan LRF Västra Götaland, Nuntorp och Högskolan Väst och har genomförts två gånger om året sedan 1999. Vi har genom detta träffat ca 2 500 lärarstudenter vilket vi ser som en förmån att möta framtidens kunskapsbärare.

Tyvärr är det förmodligen sista gången i denna form då Nuntorp troligtvis läggs ner.

Förmiddagen sitter vi ner runt bord och pratar om hur produktionen går till och på eftermiddagen bekantar sig studenterna med djuren och jordbruket.

Lotta Bäckberg