Pressmeddelande 161011

– Det känns hedrande att få arbeta för att öka engagemanget för We Effects biståndsarbete, de arbetar främst med att hjälpa kvinnor på landsbygden att själva ta sig ur fattigdom genom olika utbildningsinsatser, säger Ingrid, som till vardags arbetar som ambulerande grisskötare.

LRF är en av We Effects medlemsorganisationer och utser varje år ett antal personer från Sverige till ambassadör/stipendiat. Ambassadörerna/stipendiaterna har till uppgift att resa ut till någon av organisationens 24 verksamhetsländer, samla kunskap och sedan ta den med sig hem till Sverige.

Under resan till Bolivia, som sker 14 - 22 oktober, kommer Ingrid främst träffa kvinnliga jordbrukare i landet som stöds av We Effect. Situationen är särskilt svår för Bolivias urfolk, som förutom rasism och fattigdom även måste kämpa emot klimatförändringarna som redan slår hårt mot landets bönder.

Under resan kommer Ingrid bland annat få se hur kvinnor från urfolken använder enkla bevattningssystem för att anpassa sina odlingar till ett klimat i förändring, samt besöka en förskola som startats av kvinnorna själva.

Fakta:
– Kvinnor utgör 70 procent av de 700 miljoner människor som lever i extrem fattigdom i världen i dag. Majoriteten bor på landsbygden och är helt beroende av jordbruket för sin försörjning. Genom att kraftsamla för bondekvinnorna i utvecklingsländerna ökar möjligheterna att utrota fattigdomen markant.

– We Effect är en biståndsorganisation som stödjer människor i 24 länder att själva ta sig ur fattigdom. Fokus är att stärka kvinnor på landsbygden i fattiga länder genom utbildningar i bland annat hållbart jordbruk och affärsutveckling. Resultatet blir att fler får ökade inkomster, mat på bordet och kan ta klivet ur fattigdomen. We Effect har rötterna i den svenska kooperationen och grundades 1958.

För ytterligare information – vänligen kontakta:
Ingrid Pettersson
070-277 73 13 eller ingrid.pettersson.3@gmail.com