Pressmeddelande 161006

Regeringen reviderar förslaget på flera viktiga punkter. 

– Det är en viktig signal att åtgärderna inom lantbruket så långt som möjligt ska finansieras inom ramen för landsbygdsprogrammet säger Monica Didriksson ledamot i LRF Västra Götaland och ledamot i vattendelegationen för Västerhavet. 

Vidare så anger regeringen att det är genom rådgivning till lantbruket som ska vara det huvudsakliga arbetssättet att nå målen inom vattenförvaltingen. 

– Det positivt då det är ett arbetssätt som överensstämmer med hur man jobbar i de flesta andra länder inom EU säger Monica Didriksson.     

Regeringen ställer också krav på betydligt bättre konsekvensanalyser av de åtgärdsförslag som läggs fram av vattenmyndigheterna. 

– LRF har varit mycket kritiska till de bristfälliga konsekvensanalyserna så det är bra att nu regeringen förtydligar det beslut som faktiskt togs av riksdagen redan 2004, säger Monica Didriksson.

Nu återstår för vattenmyndigheterna att revidera och fatta beslut om åtgärdsprogrammet 2017-2021.

– En viktig fråga nu framöver är att det görs avvägningar när det gäller målsättningen för åtgärdsarbetet. Vi ska komma ihåg att målen är väldigt högs satta och i vissa områden behöver det göras samhällsavvägningar gentemot andra samhällsintressen som mat och energiproduktion, avslutar Monica Didriksson.    

Fler kommentarer ges gärna av:
Monica Didriksson, grisföretagare i Töreboda och styrelseledamot i LRF Västra Götaland, 070-205 65 38 eller Christer Jansson, Färgelanda, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, 0522-64 25 46.