Ytterligare ett luftledningsförslag från Vattenfall. Det är bekymmersamt att markägarna hela tiden sätts åt sidan när staten ska fram. Opinionen för ändring är stor och det gäller även andra som på något sätt är berörda. Förstörd utsikt och magnetfältens påverkan är frågeställningar som tillsammans med det rena intrånget med kalgator upprör.

Varför kan inte arbetet med nya ledningar, som oftast behövs för ett bra elnät, ske i samarbetsform som inkluderar kommuner, markägare, Trafikverk med flera för att jobba fram lösningar som minskar konflikterna och ger snabbare handläggningstider?

Skrivelse till Energimarknadsinspektionen >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se