Tempot i bredbandsutbyggnaden har ökat. Från början var det små föreningar som byggde och ägde näten tillsammans men nu blir det alltfler aktörer på marknaden och det har gjort att villkoren för markägarna har försämrats. Därför startade LRF, LRF Konsult och Coompanion ett arbete med att ta fram ett nytt gemensamt avtal

Nu är arbetet avslutat. Resultatet är ett avtal som lyfter fram de viktigaste punkterna man behöver ha med, samtidigt som det inte är alltför omfattande. Det tydliggör också ansvarsfördelningen mellan markägare och nätägare.

Villkoren i sig är dock inte några nyheter, men vi kände att situationen krävde ett avtal som vi kunde rekommendera.

Att det är genomgånget av LRF Konsult med sin stora juridiska expertis och av Coompanion som är duktiga på rådgivning åt ekonomiska föreningar – det gör att avtalet blir väldigt trovärdigt och starkt. Vi hoppas därför att de aktörer som bygger bredband kommer använda sig av detta framöver.

Avtalet finns på Bredbandsforums nationella hemsida här >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se